Se webversjon

Nyhetsbrev 24. november 2020

Innhold
 • Informasjon om julemøtet
 • CISA-kurs - nye datoer er bekreftet og det er ledige plasser!
 • Terminliste for medlemsmøter 2021
 • Endringer i ordningen for støttespillere - deling av spennende karrieremuligheter.
 • CPE - registering og dokumentasjon

Informasjon om julemøtet

Julemøtet utsettes til 3. februar 2021 grunnet utviklingen i koronasituasjonen

Utviklingen i koronasituasjonen og innføringen av ytterligere smittvernstiltak gjør at vi er nødt til å utsette julemøtet. Ved å flytte møtet til februar håper vi å kunne tilby medlemmene en møteplass og et tradisjonelt ISACA Norway Chapter-arrangement. I planleggingen legger vi vekt på å finne et egnet sted der møtet kan gjennomføres i samarbeid med en profesjonell aktør og i henhold til gjeldende retningslinjer fra nasjonale og regionale myndigheter.

Dersom det lar seg gjøre vil vi arrangere et mindre virtuelt rundt tiden julemøtet opprinnelig skulle vært avholdt. Vi kommer tilbake med mer informasjon i et senere nyhetsbrev.

Nye datoer for CISA-kurs er bekreftet

Årets CISA-kurs lot seg ikke gjennomføre, men nå har utdanningskomiteen bekreftet nye datoer for kurset i 2021. I den anledning åpner vi også opp for nye påmeldinger, men vær rask: det er et begrenset antall plasser.

Samling 1 - 23.-24. mars 2021:
 • Domain 1: Information System Auditing Process (21 prosent), Christian Bakken (Nordea)
 • Domain 2: Governance and Management of IT (17 prosent), Ole Anders Sandtrøen (Nordea)
Samling 2 - 4.-5. mai 2021:
 • Domain 3: Information Systems, Acquisition, Development and Implementation (12 prosent), Bjørn Christian Borgen (RSM)
 • Domain 4: Information Systems Operations and Business Resilience (23 prosent), Gaute Brynildsen (Gjensidige)
Samling 3 - 1.-2. juni 2021:
 • Domain 5: Protection of Information Assets (27 prosent), Eirik Saltkjel (ANTARES)
 • Testeksamen
Vel møtt til kurs!
Påmelding
https://www.deltager.no/cisakurs_2021#init

Terminliste for medlemsmøter 2021

ISACA Norway Chapter har gleden av å presentere terminlisten for 2021. I det kommende året legger vi opp til en blanding av fysiske og virtuelle møter.

Dersom du har ønsker eller tips til innhold på medlemsmøtene (digitale og fysiske) - ta kontakt med oss på program@isaca.no. Vi mottar gjerne tips fra medlemmene om gode foredragsholdere, spennende temaer og lignende. På virtuelle møter er det for eksempel mulig å trekke veksel på internasjonale foredragsholdere.
 • Julemøte for 2020 (Oslo) - 3. februar
 • Medlemsmøte (Trondheim) - 17. februar
 • Virtuelt medlemsmøte - februar (dato kommer)
 • Medlemsmøte (Oslo) - 24. mars
 • Virtuelt medlemsmøte - mars (dato kommer)
 • Medlemsmøte (Bergen) - 20. april
 • Virtuelt medlemsmøte - april (dato kommer)
 • Medlemsmøte (Oslo) - 12. mai
 • Virtuelt medlemsmøte - mai, juni eller juli (dato kommer)
 • Sommermøte (Oslo) - 16. juni
 • Medlemsmøte (Oslo) - 18. august
 • Virtuelt medlemsmøte - august (dato kommer)
 • Medlemsmøte (Trondheim) - 15. september
 • Virtuelt medlemsmøte - september (dato kommer)
 • Medlemsmøte (Oslo) - 13. oktober
 • Virtuelt medlemsmøte - oktober, november eller desember (dato kommer)
 • Medlemsmøte (Bergen) - 10. november
 • Julemøte for 2021 (Oslo) - 1. desember
Vi håper å kunne gjennomføre terminlisten som planlagt, men den pågående koronasituasjonen kan medføre behov for tilpasninger.
Terminliste
https://engage.isaca.org/norwaychapter/events/terminliste

Endringer i støttespillerordningen!

ISACA Norway Chapter er takknemlige for våre støttespillere - de har vært spesielt viktige i annerledesåret 2020.

Styret i ISACA Norway Chapter har besluttet å gi støttespillere mulighet til å dele spennende karrieremuligheter med medlemmene gjennom nyhetsbrevet og på nettsidene. Følg med i kommende nyhetsbrev og på våre nettsider ("Ledige stillinger").

Ønsker din virksomhet å støtte oss? Les mer om fordelene på nettsidene ("Våre støttespillere").
https://engage.isaca.org/norwaychapter/ledigestillinger
https://engage.isaca.org/norwaychapter/stottespiller

CPE - registering og dokumentasjon

Vi nærmer oss slutten av året og det er en god anledning til å gjennomgå dine CPE-timer og hvordan disse er dokumentert. Det er viktig at de som har sertifiseringer opptjener tilstrekkelig mange CPE-timer og kan dokumentere dette ved en eventuell revisjon fra ISACA Global.

For å administrere dine CPE-timer må du logge deg inn på MyISACA (ISACA.org) og velge «Certifications & CPE Management». Der finner du en oversikt over dine sertifiseringer og hvor mange CPE-timer som er registrert. I henhold til de generelle kravene må du som minimum opptjene 20 CPE årlig og minst 120 CPE i en treårig syklus.

For å registrere CPE må du gå inn på «Report & Manage CPE». Her er det spesielt viktig at du registrerer CPE-timer som er rapportert av andre, for eksempel ISACA Norway Chapter (se tabellen «Unapplied CPE hours»).

På nettsiden «How to earn CPE» gir ISACA Global en oversikt over de ulike måtene du kan tjene CPE-poeng samt litt om hvordan CPE skal beregnes og hvilke retningslinjer som gjelder.

Alle ISACA-sertifiseringer har en tilhørende «CPE Policy» som blant annet beskriver metode for utregning av CPE-timer og krav til dokumentasjon. Som et minimum bør CPE-poeng dokumenteres med følgende informasjon:
 • Navn på aktivitet
 • Beskrivelse av aktivitet
 • Arrangør
 • Dato
 • Antall CPE-timer
 • Eventuell støttedokumentasjon der det er aktuelt, jf. policy
Alle bør gjøre seg kjent med de oppdaterte nettsidene om CPE hos ISACA Global - der finner dere svar på det meste.

CPE for møter i regi av ISACA Norway Chapter
For arrangementer i regi av ISACA Norway Chapter kan vi som hovedregel bistå med dokumentasjon på tilstedeværelse dersom du blir plukket ut til revisjon av ISACA Global. Dette forutsetter at du har registrert deg i forkant og meldt deg ved ankomst. Husk også at automatisk opplasting av CPE via Deltager.no er valgfritt - dersom du ikke har krysset av for dette må du selv innrapportere CPE.

For webinarer uten registering og møter der vi benytter registeringsskjema hos samarbeidspartnere kan ikke ISACA Norway Chapter bistå med dokumentasjon av CPE.

ISACA Norway Chapter har gjennomført følgende møter i 2020:
 • Medlemsmøte (Oslo) 7. oktober [3 CPE]
 • Medlemsmøte (Oslo) 19. august [3 CPE]
 • Generalforsamling og sommermøte (Oslo) 18. juni [5 CPE]
 • Webinar 29. april [1 CPE]
 • Webinar 25. mars [1 CPE]
 • Felles medlemsmøte (Trondheim) 26. februar [3 CPE]
Ta kontakt med medlem@isaca.no dersom du har spørsmål.
https://www.isaca.org/credentialing/how-to-earn-cpe

Følg oss på nett og i sosiale medier

Bilder og logoer i nyhetsbrevet brukes med tillatelse fra støttespillere eller i henhold til "Simplified Pixabay License".